วิชาการขยายตลาดผ่านองค์กร รุ่น 4 - คุณสาโรจน์ สีมะเดื่อ

หมายเหตุ  

** หลักสูตรเฉพาะสมาชิกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เท่านั้น **

- ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ และเสียง ตลอดการบรรยาย

- การยกเลิกการสมัครอบรม ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

** ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ : สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

หรือ E-mail : info@thaifa.org (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล ทุกครั้ง)

** กรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการชำระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชี เท่านั้น
*** ผู้สมัครจะต้องมี Gmail เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซนเตอร์ ชั้น 12 ห้อง 138/32 ถ.นเรศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 631 5885  โทรสาร 02 631 6881
E-mail :          info@thaifa.org  
website :       www.thaifa.org 
Facebook :     ThaifaNEWS
YouTube :      THAIFA Channel  
Line :            @THAIFA