ประกาศการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการสมาคม ฯ ประจำปี 2562-2564