THAIFA จ.นครปฐม ร่วมกับ คปภ. มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่ตามจุดพักรถต่างๆ

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 10 (นครปฐม) มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่ตามจุดพักรถต่างๆ  โดยคุณชาญวิทย์  ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรีให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ