สมาคมตัวแทนฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  พร้อมคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ พร้อมกับ สำนักงาน คปภ. และองค์กรภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิตและประกันภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก  มอบหม้อหุงข้าวและเครื่องอุปโภคบริโภค และทำกิจกรรม Big Cleaning ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการจากทุกจังหวัด เพื่อนสมาชิกทุกท่าน รวมทั้งสมาคม GAMA และ MDRT ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ระดมเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุในครั้งนี้