สัมมนาการกุศล สร้างคน สร้างอนาคต

จัดโดย มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตเพื่อการกุศล

หากสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมหลักฐานการชำระเงิน

มาได้ที่ Email : thaifafoundation@gmail.com  

 
การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารธนชาติ เลขที่ 211-6-04787-9
ชื่อบัญชี "มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิต เพื่อการกุศล"