THAIFA จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดวิชาการ แค่คลิ๊ก ชีวิตก็เปลี่ยน

สมาคมประกันชีวิต และ ที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรม "วันวิชาการ"  แค่ "คลิ๊ก" ชีวิต ก็เปลี่ยน โดย คุณสุภาณี ธรรมร่มดี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 12.00-16.00  ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 120 ท่าน