THAIFA นครปฐม จัดโครงการ. “ร่วมใจแบ่งปัน สานฝันให้น้อง”

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม และชมรมประกันชีวิต จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ในโครงการ. “ร่วมใจแบ่งปันสานฝันให้น้อง” เลี้ยงอาหารกลางวัน, มอบชั้นวางหนังสือ, รถตัดหญ้าสนาม และของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอีกมากมาย ให้กับโรงเรียนบ้านรางปลาหมอ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ อ.บางเลน จ.นครปฐม