บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต แสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาวิชาการการกุศล Thais as One 2018

 

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมคณะกรรมการบริหาร รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาวิชาการการกุศล Thais as One 2018 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จากนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61 ณ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน