CD-Invest Like a Pro – คุณวิน พรหมแพทย์

Invest Like a Pro – คุณวิน พรหมแพทย์

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน  บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

 (1 ชุด มีจำนวน 3 แผ่น)

 

การชำระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 125-9-27460-3 
พร้อมส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : info@thaifa.org 
หลังจากส่งเอกสารแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางสมาคมฯ โทร.02-631-5885 

 

฿300
จำนวน: