CD-FA Professional’s Mindset-อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

FA Professional’s Mindset - อ.ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์

(1 ชุด มีจำนวน 3 แผ่น)

อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง และเป็นวิทยากรด้านการเงินที่มากประสบการณ์

 

การชำระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 125-9-27460-3 
พร้อมส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : info@thaifa.org 
หลังจากส่งเอกสารแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางสมาคมฯ โทร.02-631-5885 

 

฿300
จำนวน: