สมาคมฯ ให้การต้อนรับ คุณจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน

 

 

     คุณจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อชี้แจงถึงบทบาทของกองทุนประกันชีวิตและหารือแนวทางการประสานความร่วมมือกับสมาคมฯในการสื่อสารไปยังลูกค้าและประชาชนผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เอาประกันได้ทราบถึงสิทธิที่ควรได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เคยทำไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันชีวิต โดยมี คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ พร้อมด้วยอดีตนายกที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยอีกด้วย