ประมวลภาพสัมมนากรรมการสมาคมฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560

  วันที่ 18-20  มกราคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์