สมาคมฯ จ.ระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ

  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดระยองจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ 2560 เพื่อมอบให้กับเหล่ากาชาดจ.ระยอง โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน130 ราย ปริมาณโลหิต 57,500 CC เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จ.ระยอง