CD - มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และ FA Financial Advisor งานอนาคต

มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และ FA Financial Advisor งานอนาคต
(1 ชุด มีจำนวน 2 แผ่น)

แผ่นที่ 1 มองไปข้างหน้า (Looking Forward) เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก – คุณกรณ์ จาติกวนิช

แผ่นที่ 2 FA Financial Advisor งานอนาคต – คุณบรรยง วิทยวีรศักดิ์ (ประธานและผู้ก่อตั้ง FA CLUB)

             

การชำระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 125-9-27460-3 
พร้อมส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : info@thaifa.org 
หลังจากส่งเอกสารแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางสมาคมฯ โทร.02-631-5885 
฿200
จำนวน: